Ինձ էլ գրիչ տվեք

Ծրագիրը վերաբերվում է ՀՀ մարզերի այն երիտասարդներին, որոնք հետաքրքրված են լրագրությամբ, բայց չունեն հնարավորություն միմյանց հետ շփվելու, հետաքրքրող հարցերի պատասխանները ստանալու, կիսելու իրենց գաղափարները և հմտությունները, իրենց մարզերի հիմնախնդիրները բացահայտելու, հանրայնացնելու, լուծման ուղիներ փնտրելու և նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու ՏՀՏ…