You are currently viewing Դու ես քո համայնքի տերը

Դու ես քո համայնքի տերը

  Հարգելի դոնորներ,

   Ուրախ ենք Ձեզ տեղեկացնել, որ շնորհիվ ձեզ, մենք կարողանում ենք աջակցել նոր սերնդի երիտասարդ լրագրողներին բացահայտելու համայնքների հիմնախնդիրները և իրականացնելու հետազոտական և վերլուծական աշխատանքներ։

Այս ծրագրի հիմնական նպատակն է քաջալերել Հայաստանի  երիտասարդներին և դեռահասներին կարողանալ բացահայտել համայնքների հիմնախնդիրները և առաջարկելու լուծումներ։ Այս ամենը կարող է հնարավոր դառնալ, եթե ծրագրի շահառուները հնարավորություն կունենան մասնակցել ոչ-ֆորմալ դասընթացների և ինտերակտիվ հանդիպումների, որտեղ էլ   ազատորեն կարտահայտեն իրենց մտքերը, գաղափարները, ինչպես նաև կստեղծվի պրոբլեմների լուծման մեխանիզմներ։

   Երիտասարդները ներդնում են իրենց մոտիվացիան և էներգիան համայնքներում, և մենք կարևորում ենք տրամադրել նրանց մեդիա գիտելիքներ և թվային մեդիա հմտություններ։

   Հարգելի դոնորներ,

     Ձեր նվիրաբերությունները շարունակվում են ուղղվել կայուն և ուժեղ համայնքների կառուցման աշխատանքում։ Ուրախ ենք ձեզ տեղեկացնել այն առաջընթացի մասին, որը տեսանելի է դառնում մոտ ապագայում ևս։ Շնորհակալություն ձեր աջակցության և դրա կարևոր ազդեցության համար։

   Հանդիպման ընթացքում, Մերին`մեր շահառուներից մեկը, ցանկանում էր ուղղել  իր ուղերձը մեր բոլոր դոնորներին։

     Ձեզ ենք ներկայացնում Մերիի պատմությունը`

      Ողջույն,ես Մերին եմ, սկզբում կաշկանդվում էի ներկայացնել իմ համայնքի հիմնախնդիրները։ Երբեմն լինում էին խոչընդոտներ, որոնք ստիպում էին թաքցնել իմ մտքերն ու առաջարկությունները։ Համայնքը անբաժան մասն է իմ կյանքի։ Շնորհիվ այս ծրագրի, հիմա ես կարող եմ օգտագործել իմ բոլոր կարողությունները և հմտությունները հօգուտ համայնքի բարգավաճման։ Կարծում եմ եմ մենք հզոր թիմ ենք, և կօգտագործենք այդ առավելությունը լավագույնս։ Ես վախենում էի բարձրաձայնել իմ համայնքի հիմնախնդիրը, սակայն հիմա վստահ եմ միասին կկերտենք հրաշալի միջավայր։ Շնորհակալություն։